Voorwaarden

Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Professionele CBD
V/Prof Nutrition B.V.
NL858734011
Vondellaan 272

9721LM Groningen 

Holland

 

Co. Prof Nutrition BV Skibsgade 40 st.th.  DK-9500 Hobro Danmark
mail@prof-cbd.dk
0045-52117505

 

 

Niet vergeten
Deze producten zijn niet legaal in alle landen. Als koper moet u zelf op de hoogte zijn welke wetgevingen en regels in uw land van toepassing zijn.


Bestellen en betalen

Het bedrag wordt pas van uw rekening naar ons overgeschreven als wij het product verzonden hebben. 

Bezorgen 

We gebruiken altijd de beste en goedkoopste leverancier. Het product wordt verzonden naar het aangegeven adres.

Een aankoop annuleren

Als u bij ons winkelt, heeft u als consument 14 dagen recht om uw aankoop te annuleren.
Dit recht vervalt 14 dagen na de dag dat u ons product ontvangen heeft. Als u meerdere producten bij ons heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, vervalt het herroepingsrecht 14 dagen na de dag dat u het laatste product ontvangen heeft.

U moet ons binnen de 14 dagen na ontvangst informeren dat u uw aankoop wens te annuleren. U kan ons daarvoor best een mail sturen naar: 
lakering@live.com of gebruik maken van ons standaard formulier voor annulatie. In uw mail moet u ons duidelijk maken dat u van uw recht op annulatie gebruik wil maken. U kan een aankoop niet annuleren door het ontvangen van de producten te weigeren, zonder ons te hebben geïnformeerd.  


Terugzenden

Als u de ontvangen aankopen wil terugzenden, moet u ze zo snel mogelijk naar ons sturen, en dit ten laatste 14 dagen nadat u ons hierover heeft geïnformeerd. U bent verantwoordelijk voor de producten vanaf het moment dat u ze ontvangen heeft en u betaalt zelf de kosten van de terugzending. De kosten van de terugzending zullen naar verwachting ongeveer 4-5 euro kosten.

Aankopen zonder herroepingsrecht:

De volgende goederen hebben geen herroepingsrecht:

 1.  
 • Het bezorgen van voedsel, dranken of andere producten voor huishoudelijk gebruik die persoonlijk worden bezorgd bij de consument thuis, een ander adres of op een werkplaats.
 • Het vestigen of overdragen van onroerende eigendomsrechten, uitgezonderd overeenkomsten voor verkoop op afstand voor financiële diensten of overeenkomsten voor verkoop op afstand met betrekking tot de huur van onroerend goed.  
 • De bouw van een gebouw
 • Gedekt door § 1, paragraaf 1, van de wet op consumentenovereenkomsten over het gebruiksrecht voor het indienen van een timesharebasis, vakantieproducten op lange termijn, enz.  
 • Gedekt door § 1, paragraaf 1, van de wet om pakketreizen
 • Spellen waarvoor men voor deelname geld moet betalen.
 • Wanneer het artikel en de aankoopprijs gelijktijdig worden uitgewisseld met het sluiten van een overeenkomst buiten het bedrijf, zolang de aankoopprijs niet hoger is dan 470€.
 1. Niet financiële diensten die worden aangeboden als de bezorging van de dienst is begonnen met een voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en de erkenning dat het herroepingsrecht eindigt wanneer de dienst volledig is uitgevoerd.
 1. Het bezorgen van goederen, gefabriceerd volgens de specificaties van de consument of goederen die duidelijk persoonlijk zijn gemaakt en daardoor niet aan anderen verkocht kunnen worden.   
 1. Het bezorgen van goederen die snel verslechterd of verouderd zijn.
 1. Het bezorgen van verzegelde goederen die om gezondheids,- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.  
 1. Het bezorgen van een product dat samen met andere goederen is verpakt en niet afzonderlijk verkocht wordt.
 1. Het bezorgen van alcoholische dranken, waarbij de prijs werd vastgesteld aan het einde van de koopovereenkomst, de bezorging pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en de werkelijke waarde van het product afhangt van de marktwaarde. De handelaar heeft hier immers geen invloed op.    
 1. Afspraken over specifieke spoedreparaties of onderhoudswerkzaamheden bij de consument, die hij vooraf uitdrukkelijk heeft aangevraagd.
 1. Het bezorgen van verzegelde audio-, of video-opnames, of computersoftware, waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.  
 1. Het bezorgen van kranten, tijdschriften of magazines. Uitgezonderd afspraken die gemaakt worden voor een abonnement voor het aanbieden van zulke publicaties.
 1. Afspraken die gemaakt worden op een openbare veiling.  
 1. Het verlenen van accomodatiediensten, met uitzondering van doel op wonen, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsdiensten zoals afgesproken in de overeenkomst op de datum of periode waarbinnen de betreffende dienst moet worden geleverd.
 1. Het bezorgen van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en bevestiging dat de persoon daarmee zijn herroepingsrecht verliest.
 1. Financiële diensten gedekt door hypothecaire leningen en hypothecaire obligaties enz.  
 1. Afspraken om goederen, waardevolle papieren, of dienstverleningen waarbij de prijs afhankelijk is van de kapitaalmarkt. De handelaar heeft hier immers geen invloed op. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens de annulatieperiode.  

 
Het herroepingsrecht vervalt als:

 • U de verzegeling verbreekt van producten die door gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden.
 • U de verzegeling verbreekt van audio- of video-opnames of computersoftware.  

 


De staat van het product als u het terugstuurt

U wordt alleen aansprakelijk gesteld voor verslechtering van de waarde van het product als u andere handelingen ermee heeft uitgevoerd dan eigenlijk noodzakelijk om de aard van het product, de kenmerken ervan en de manier waarop het werkt te bepalen. Met andere woorden: U kunt het product op dezelfde manier proberen als wanneer u het in een fysieke winkel uit een rek haalt. U mag het product zelf nog niet beginnen gebruiken.

Als het product meer is gebruikt dan wat hierboven beschreven staat, beschouwen wij het als gebruikt, wat betekent dat u bij een annulatie van de aankoop slechts een deel of zelfs niets van het aankoopbedrag ontvangt. Dit is afhankelijk van de commerciële waarde van het product.  


Terugbetalen van het betaalde bedrag

Als u spijt heeft van uw aankoop, kunt u het betaalde bedrag terugkrijgen. In geval van een waardevermindering waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld, wordt dit van het terug te betalen bedrag afgetrokken.    
  

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen wij het verschuldigde bedrag, inclusief bezorgkosten, terugbetalen (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw eigen verzendingskeuze, als deze anders is dan de goedkoopste vorm van een standaardverzending die wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de datum waarop we bericht hebben ontvangen dat u hebt besloten deze overeenkomst te annuleren. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aangegeven.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de teruggezonden goederen hebben ontvangen, tenzij u kan bewijzen dat u de producten naar ons hebt verzonden.


Als u spijt heeft van uw aankoop, moet u de producten terugzenden naar het volgende adres:

Prof Nutrition BV

Skibsgade 40 st.th.

DK-9500 Hobro,

DANMARK
 
 
Opgelet: We ontvangen geen pakketten die verzonden zijn ’zonder distributie’ of ’verzonden per COD’.


 

Garantie

Uw aankoop valt onder de wet van aankoop, inclusief de ontbrekende regels. 
Wanneer u bij ons winkelt, heeft u een garantie van 24 maanden. Dit betekent dat u, afhankelijk van de specifieke situatie, een tekortkoming, een omruiling, een geldterugbetaling of een aanpassing van de prijs kunt krijgen. Uiteraard is het een vereiste dat de klacht gerechtvaardigd is en dat het defect niet is ontstaan als gevolg van een onjuist gebruik van het product of een ander schadelijk gedrag.

U moet binnen een ’redelijke termijn’ nadat u het gebrek aan het artikel hebt ontdekt dit aan ons melden. We raden u aan om zo snel mogelijk ons te informeren. Als u binnen de 2 maanden nadat de fout is ontdekt, bericht geeft, is de klacht altijd op tijd.


Als de klacht gerechtvaardigd is, betalen wij uw (redelijke) verzendkosten terug. Het product moet altijd in de originele verpakking worden teruggezonden en denk eraan een ontvangstbewijs voor verzending te vragen zodat we u de verzendkosten kunnen terugbetalen.

De producten moeten naar het volgende adres worden verzonden:

Prof Nutrition BV

Skibsgade 40 st. th.

9500 Hobro, DANMARK
 
 
Opgelet: We ontvangen geen pakketten die verzonden zijn ’zonder distributie’ of ’verzonden per COD’.

Geef bij het terugzenden van het product duidelijk en gedetailleerd aan wat het probleem is.  

(Geef eventueel een paar mogelijke procedures aan die de consument kan volgen)

Privacybeleid

Om te kunnen winkelen op onze website, hebben we volgende gegevens van u nodig:                            Naam, adres, tlf.nr. en uw e-mailadres.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel met het doel om de producten naar u te verzenden.
 
Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd bij 
Prof Nutrition BV en worden voor een periode van 5 jaar opgeslagen, waarna de gegevens verwijderd worden.  
 
De verantwoordelijke voor deze gegevens op 
prof-cbd.dk is Peter Petersen.
 
Eenmaal geregistreerd bij 
prof-cbd.dk, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de registratie van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te weten welke informatie wij over u hebben opgeslagen. U heeft deze rechten, in overeenstemming met de wet op de persoonsgegevens, en kan hierover altijd via mail contact met ons opnemen via mail@prof-cbd.dk

Klacht melden

Als u wilt klagen over uw aankoop, kunt u contact opnemen met mail@prof-cbd.dk. Als het ons niet lukt een oplossing te vinden, kunt u een klacht indienen bij het relevante bestuur in de regio. mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

prof-cbd.se / prof-cbd.dk / prof-cbd.com / prof-cbd.nl / cheap-oils.dk / cheap-oils.com